Ilustracije za projekt PatchWORK, 2023

Za projekt PatchWORK, ki ga vodi dr. Barbara Turk Niskač, so bile izdelane 4 ilustracije, ki prikazujejo belokranjske steljnike oziroma uporabo orlove praproti za steljo živini. Ilustracije so delo Tine Lazar in bodo predstavljene tudi na razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju.