Konferenca GRASS

6.09.2019

Koalicija za čisti Baltik, Poljski ekološki klub in WWF vabijo na konferenco GRASS – Greener Agriculture for a Sustainable Sea, ki bo 25. in 26. septembra v Varšavi na Poljskem.

Teme konference bodo povezane s kmetijskimi praksami, kot so kakovost tal, zadrževanje vode, neučinkovita in pretirana raba gnojil, zelene prakse, ki zadržujejo hranila, ekološko kmetovanje in reforma Skupne kmetijske politike v navezavi s trajnostnim ravnanjem z Baltskim morjem:

https://ccb.se/grass-2019/

Foto: Pixaline/Pixabay