Letno srečanje Mednarodnega združenja za študije kakovosti življenja

6.03.2017

The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) pripravlja med 18. in 20. septembrom 2017 v Innsbrucku 15. konferenco z naslovom “Quality of Life: Towards a Better Society”. Vse o konferenci na povezavi: http://www.isqols2017.org/