o društvu

Društvo za dvig kakovosti življenja Sferikon smo v letu 2015 ustanovili posamezniki, ki želimo skozi različne vidike obravnavati kakovost življenja človeka in drugih živih organizmov. Naše ugotovitve in spoznanja bodo osnova za izvajanje programov v sklopu aplikativne antropologije in drugih ved.

Z izvedbo različnih aktivnosti, v katere bomo vključevali ciljne skupine in partnerje, želimo analizirati ter primerjati različne predstave ljudi o boljšem življenju in vzpostavljati dialog med njimi, promovirati navade, ki upoštevajo skupno dobro, in naslavljati potrebe tistih, ki jih morda ne slišimo, s tem pa na različnih ravneh ter v različnih možnih obsegih prispevati k dvigu kakovosti življenja v okoljih našega delovanja.

Ime društva je povzeto po tridimenzionalnem geometrijskem telesu sferikonu, ki zaradi svoje oblike in gibalnih lastnosti simbolizira tudi delovanje društva: z drugačnimi in inovativnimi prijemi je naše poslanstvo prispevati k vzpostavitvi procesov za izboljšanje življenja različnih skupin prebivalstva in živih bitij nasploh.