Podarjamo planer na temo hiperhidroze

8.11.2020

Želite nekaj posebnega za leto 2021? Podarjamo planer na temo hiperhidroze v angleščini, ki vsebuje mesečne motivacijske citate v zvezi s potenjem, pomembne datume, ki so posredno ali neposredno povezani s hiperhidrozo, da jih bomo lahko obeleževali, 6 avtorskih ilustracij mitoloških bitij, ki so vplivala na svet s potenjem, ter strani za tedensko planiranje (4 tedni na mesec + 1 stran za zapiske, nedatirano).

Pravila:

 1. Všečkajte našo Facebook stran Hiperhidroza – hyperhidrosis EU https://www.facebook.com/hyperhidrosisEU.
 2. Všečkajte to objavo in v komentarjih odgovorite na trditev z A ali B:

Sekundarna hiperhidroza:

A) se prične v otroštvu;

B) je posledica drugega bolezenskega stanja.

Sodelujete lahko do vključno 22. novembra 2020. Zmagovalca, ki bo pravilno odgovoril, bomo izžrebali in razglasili 23. novembra 2020.

Pravila nagradne igre:

1. Organizator

Nagradna igra “Planer na temo hiperhidroze” poteka v organizaciji Društva za dvig kakovosti življenja Sferikon, Ulica Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s Facebookom.

2. Privolitev 

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

3. Namen 

Namen nagradne igre je ozaveščanje o hiperhidrozi ter promocija Facebook profila Hiperhidroza-Hyperhidrosis EU, izdelkov in dela Društva Sferikon, in sicer na področju Republike Slovenije ter izven Republike Slovenije.

4. Trajanje 

Nagradna igra traja od 8.11.2020 do 22.11.2020.

5. Sodelujoči 

 • V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja in sodelujejo v vsakokrat razpisani nagradni igri.
 • Sodelujoči je lahko vsaka polnoletna fizična oseba.

6. Potek nagradne igre 

Sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da “všečka” stran Hiperhidroza – Hyperhidrosis EU na Facebooku, ter pod objavo o nagradni igri odgovori na trditev z “A” ali “B”. Med vsemi sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili, bomo 23.11.2020 naključno izžrebali zmagovalca.

7. Nagrada

Planer na temo hiperhidroze v vrednosti 10,00 evrov. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Nagrajenec lahko po podelitvi prenese nagrado na tretje osebe.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

 • Nagrajenec bo o nagradi in načinu njenega prevzema obveščen po Facebook sporočilu.
 • Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na družbenem omrežju Facebook, za kar ne bo zahteval nadomestila.
 • V kolikor se posamezen nagrajenec v 3-ih delovnih dneh po prejemu obvestila o nagradi ne bo odzval iz kateregakoli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, …) in posledično organizatorjem ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov (zlasti pa naslova za pošiljanje nagrade) ter posredoval izjave, da želi prejeti nagrado, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se odpoveduje pravici do nagrade.

9. Soglasje nagrajencev 

 • Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek.
 • S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da se njegovo ime uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre.
 • Sodelujoči dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

10. Škoda in višja sila

 • Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.
 • V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro.
 • O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.
 • Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre, skladno s temi splošnimi pogoji;
 • objave in obveščanja nagrajencev;
 • podelitve nagrad.

Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@sferikon.org.

12. Kolizija z drugimi objavami

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.