programi

Področje kakovosti življenja obsega več sklopov, pri našem delovanju pa smo se trenutno omejili na tri podpodročja delovanja:

KULTURA-USTVARJALNOST
– izvedba kreativnih delavnic, dogodkov in ekskurzij za dvig kakovosti življenja
– produkti in projekti s področja dediščine, raziskave različnih načinov bivanja v navezavi s kakovostjo življenja

ZDRAVJE
– program za osebe s hiperhidrozo
– zdrave prakse za večjo kakovost življenja

OKOLJE-EKOLOGIJA
– kampanje s področja zaščite živalskih in rastlinskih vrst, aplikativna zooantropologija
– razvijanje zelenih vsebin

Vsled zavedanja o soodvisnosti področij, bomo upoštevali tudi njihovo presečnost.