okolje

projekti in kampanje za kakovost življenja favne in flore

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020 – virtualna razstava

Leto 2020 je bilo razglašeno za mednarodno leto zdravja rastlin. Preko natečaja smo poizvedovali, kaj ljudem pomeni zdravje rastlin, kako skrbijo za zdravje rastlin, kako gledajo na "škodljivce" ter "plevel" oziroma ali poznajo metode sodelovanja z njimi ter druga podobna vprašanja. Zaradi ukrepov v zvezi z novim koronavirusom ...

VEČ

Dobrobit papig v ujetništvu – skobčevke

Po svetu ima status hišne živali več milijonov ptic, v Evropi so med državami z najvišjim deležem na primer Italija (13.000.000), Francija (6.200.000), Nizozemska (4.490.000) in Španija (3.718.000). V te številke se uvrščajo tudi papige, ki vse pogosteje postajajo prebivalke urbanega okolja, še vedno tudi z nelegalnim odvzemom iz ...

VEČ

Iniciativa “Živalim prijazna mesta”

Z iniciativo "Živalim prijazna mesta" želimo širiti zavedanje, da tudi mesta predstavljajo dom številnim živalskim vrstam, zato bi jim morali zagotavljati varno okolje, v katerem se lahko razvijajo. Po eni strani z izgradnjo mest iz zelenih ustvarjamo betonske džungle, novonastalemu prostoru pa se živali bodisi prilagodijo ali se umaknejo ...

VEČ