Projekt “Z lutkami v svet recikliranja in globalnega učenja”, 2016

Enoletni projekt »Z lutkami v svet recikliranja in globalnega učenja« smo v letu 2016 zasnovali in koordinirali v sodelovanju z Društvom Humanitas ter s podporo Mestne občine Ljubljana. Nadaljevali smo začeto delo pri lutkovni skupini Svetovne lutke, ki se je izoblikovala leta 2013/2014. Vanjo so bile vključene osebe iz različnih ranljivih skupin z namenom povečanja zaposljivosti na področju kulture. Projekt smo oblikovali okoli predstave Rešilni čoln, ki smo jo nadgradili z delavnicami izdelave in animacije recikliranih lutk ter z izdelavo stripov. V skladu s krovno temo Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016 so otroci z ljubljanskih osnovnih šol Kašelj, Vodmat in Jožeta Moškriča spoznali globalne okoljske izzive, premišljevali o zeleni vlogi svojega mesta in izdelali lutke zmaje iz različnih kultur (npr. ljubljanski in kitajski zmaj).

Izvedenih je bilo 21 srečanj, vključenih otrok pa  med 250 – 300.

Izvajalci: Nina Bric, Tim Bučar, Sanja Hrvaćanin, Tina Lazar, Martin Lumbar, Anja Muhvič, Nataša Katarina Pucelj, Ognjen Radivojević, Lucía Ramallo

GALERIJA